EN   AZ   RU

Şəhərsalma

Şəhərsalma

Şəhərlərin, digər yaşayış məskənlərinin və iri yaşayış komplekslərinin layihələndirilməsi mürəkkəb və çoxşaxəli bir prosesdir. Həmin layihələrin tərtibi zamanı elmi-analitik, sosial-statistik araşdırmalar xüsusi mərhələ təşkil edir. Layihələndirmə prosesində müxtəlif ixtisaslı  mütəxəsislər iştirak edir. “Arxstudiya” kollektivi hər zaman belə layihələri yüksək peşəkarlıq və məsuliyyətlə yerinə  yetirməyə qadirdir.