EN   AZ   RU

Landşaft Memarlığı

Landşaft Memarlığı

Landşaft memarlığı bu gün memarlıq sənətinin müstəqil inkişaf edən sahələrindəndir. landşaft memarlığının vəzifəsi – məkanı zənginləşdirmək, mühiti sağlamlaşdırmaq, landşaftın təbiiliyini qorumaqdır. Landşaft memarlığı eyni zamanda insanın yaşadığı, çalışdığı daxili məkanla xarici təbii mühit arasında harmonik əlaqə yaratmalıdır. Mütəxəssislərimiz tərəfindən yerinə yetirilən layihələrdə bu prinsiplərə ciddi riayət olunur. Tərtib olunan layihələrdə təbii landşaftın qorunmasına,  olduğu kimi istifadə olunmasına üstünlük verilir.