EN   AZ   RU

İctimai Binalar

İctimai Binalar

İctimai binalar tipoloji tərkibinə görə sayca çox və müxtəlifdirlər. Buraya təhsil-tərbiyə və tədqiqat binaları,  tamaşa binaları, idman binaları, ticarət və məişət xidməti  binaları, inzibati və kommunal binalar, nəqliyyat binaları  və qurğuları, müalicə-profilaktika binaları daxildir. 

Kollektivimizin ictimai bina və qurğuların hər növünü layihələndirmək imkanı vardır. Bu səbəbdən “Arxstudiya”da layihələndirilən ictimai binalar müasir funksional və texniki  tələblərə uyğun, eyni zamanda yüksək bədii-estetik keyfiyyətlə tərtib edilir.